8 תשובות
december 7th 2017
או 7th of december 2017
לדעתי פשוט החודש מופיע לפני היום..
שואל השאלה:
זה לא קודם החודש כאילו דצמבר ואז השביעי ואז 2017?
אפשר גם קודם החודש
12/7/2017
הכוונה לצורה כזו?
שואל השאלה:
^^
כן
12/7/2017
זה פשוט איך האמריקאים (ועוד כמה לא זוכר מי) רושמים את זה
הרוב יבינו את זה כיולי לא דצמבר
december 7th 2017