8 תשובות
כתוב בצד התשובה
מופיע בצד את המספר של הפלוסים / מינוסים.
ErO
אי אפשר
מופיע בצד
מופיע בצד התשובה חץ שפונה מעלה וחץ שפונה מטה.
ברגע שיעשו פלוס או מינוס תוכל לראות את זה.
^זה בלתי אפשר
בחיי שאני לא יודעת עוד אם זה קיים, זה היה ככה בעבר, אבל כשנכנסים לסטיפס מהמחשב וגוררים את העכבר על המספר של המינוסים אפשר לראות.
או הפלוסים.
תבדוק ותגיד לי