תשובה אחת
אתה פותח את הקובץ בתוכנית PDF, לוחץ על הדפסה, ואז אתה בוחר במדפסת PDF ובוחר את העמוד שאתה מעוניין לשמור.
אנונימי