2 תשובות
בס"ד

למיטב ידיעתי אפשר רק אם יודעים את הסיסמה או מי שיודע לפרוץ קבצים.

כל טוב רפאל
רפאל אלמקיאס מומחה סטיפס
אבטחה כשמה כן היא - עליך לדעת את הסיסמה לפתיחת / עריכת הקובץ. רק כך תוכל להעביר אותו לעריכה.
צדיק כתמר מומחה סטיפס