6 תשובות
סימימעל זה מיץ לימון זה מוריד אם אני לא טועה
בטח שירד זה כולה מרקר
סימי על*
כן.
ירד
זה ירד.