תשובה אחת
ראי תשובות שניתנו על כך, בתגית "כביסה, בגדים לבנים, זיעה".
מערכת סטיפס
באותו הנושא: