11 תשובות
בערך 6
וכמובן גם חיטוי בג'ל
הרבה
5-6 פעמים
הרבה
שאלה טובה, אני אצטרך לספור את זה, מניח ש7-10
הרבה. מאוד.
7-9 פעמים ביום
אחרי כל דבר שאני אוכלת
6-7 פעמים
20 לפחות. אין לי מושג למה