8 תשובות
60 שקלים
שואל השאלה:
סליחה טעיתי הכוונתי מ4 עד 7
אנונימית
אז 90 שקלים
^^ 90 שקל
שואל השאלה:
תודה רבהה
אנונימית
3 שעות,90 שקל
מ4 עד 7 זה 3 שעות
4+3=7
שעה אחת 30
עוד שעה זה 60
ועוד שעה זה 90
אנונימית