2 תשובות
לא אפליקציב יש אפשרות כזו
אבל יש אפשרות כזו רק ללמונה שמוםיעה בפיד