5 תשובות
אתם מחפשים/צריכים עובדים..?
שלום, אתה מחפשים במקרה עובדים?
היי אתם צריכים עובדים?
היי,אתם מחפשים עובדים?
היי, אתם מחפשים עובדים? :)
תבואי בגישה נחמדה ונעימה