5 תשובות
חסרי החיים
חוקים-
אסור לרכל
אסור לומר שטויות
שתי קבוצות ילדים בני 15 ונאמנים בני 15 שמתמודדים עם הקשיים היומיומיים שיש בכל שאלה בסטיפס בחיים האמייתיים אם הנאמנים זוכים הם יכולים למחוק את המשתמשים אם לא מותר לילדים להפוך לנאמנים
סטיפס
בלי רכילויות חהחה
היו קוראים לה:
דמאניה (דמוקרטיה של נאמנים)
והנושא היה: אז איך שורדים פה בלי חופש ביטוי?
הנאמן הגדול
נועלים נאמנים ומשתמשים רגילים באותו חדר וצופים בהם רבים כל היום