6 תשובות
מאיפה
שואל השאלה:
מאשדוד
רכבת
תוריד מוביט
שואל השאלה:
איזה רכבת