6 תשובות
קו 20 של אגד
קחי שעות
129
71 95 (?) 2 2א
הכל של אגד
95 אגד
129 של דן