6 תשובות
עם לייזר
לייזר
עם לייזר
אני לא בטוחה אבל נראה לי שאפשר לעשות לייזר
לייזר אבל בשלב מסויים השיער יחזור תוך כמה שנים