7 תשובות
שואל השאלה:
אבל 24 לא מתחלק בשבע ובשלוש
אנונימית
בשלוש כן בשבע לא, התבלבלתי
84 הוא המספר הכי קטן שמתחלק גם ב-4 גם ב-7 וגם ב-3-
*3 מתחלק ב-84 ב-28.
*4 מתחלק ב-84 ב-21.
*7 מתחלק ב-84 ב-12.