2 תשובות
רק מערכת האתר.
אני חושב שרק נאמן בכיר או מערכת יכולה לדעת ..