5 תשובות
לבנות/שחורות
ErO
שחורות, לבנות או אפורות
לבנות / שחורות יתאימו ממש
לבנות