תשובה אחת
למרוח משחת כלים על הכתם להשהות ולכבס כרגיל או אותה הפעולה בעזרת סינטבון.
ציוצי