3 תשובות
להסרת כתמי דם מבגדים, ראו בתגית "כתמים, הסרת כתמים, דם, כביסה".
מערכת סטיפס
רסס כבס על הכתם וכביסה -עדיף ב-50 מעלות ועדיף עם אבקת כביסה מיוחדת לכתמים-אריאל או טייד
כובסת
משרים ללילה בתמיסת מים+ אבקת כביסה "ביו" והכתם נעלם מעצמו
אברהם שרם מומחה סטיפס