3 תשובות
כדי שאלוהים לא יכעס
זה מצווה שבה לוקחים חלק מהבצק ונותנים לכהנים שבבית המקדש (היום אין בית המקדש בעוונותינו אך מפרישים עדיין ושורפים את זה)
למה? כי הקבה אמר.
אני לא יודעת בדיוק מה זה אבל לפני שבת דודה שלי התחתנה אמרו לי שאנחנו עושים לה הרשת חלה. ממה שאני זוכרת כולן היו בנות והביאו רבנית והם הכינו חלה ממה שאני זוכרת אבל בירכו על כל צעד שם והרבנית בירכה כל אישה בפני עצמה. לא יודעת למה זה משמש אבל אני יודעת שמברכים שם את הנוכחים ומכינים חלה, נררה לי, אני זוכרת שהיה שם קמח.
אנונימית