7 תשובות
כל אחד רואה אותך אחרת
מראה
מראה יותר מדויקת
כמו במראה
מראה