2 תשובות
אני אוכל לשאול את המורה למתמטיקה שלי לגבי זה אבל מחר
זווית ABC = זווית CBG =
90
סכום כל זווית בריבוע שווה ל90
AB=CB בריבוע כל הצלעות שוות
BG= EB בריבוע כל הצלעות שוות
משולש ABE חופף למשולש CBG
צ.ז.צ
זה תשובה לסעיף א