5 תשובות
הם עושים תמונה שם
יעשו לך תמונה שם
שם
ותתאמני על חיוך בלי שיניים
שואל השאלה:
תודה
עושים לך תמונה שם מבקשים כמה פרטים שואלים כמה שאלות נותנים לך לעשות טביעת אצבע היא נותנת לך שני דפים כאלו שאת צריכה לשמור ואז את הספח וזהו