3 תשובות
אם יש לך תמונת פספורט אז לא
את צריכה אבל ללכת למשטרה לדווח שאיבדת תעודת זהות. ואז למשרד הפנים