15 תשובות
14.
13.
Po:
עדיין לא הייתה (14)
אנונימית
לא הייתה (18)
אנונימי
לא הייתה
17
לא הייתה עוד
12 חח
אנונימי
12
I thing so..
בגיל 18
אנונימית