5 תשובות
אותו מידה
לקחתי אחת גדולה יותר כי זה במידה שלי לחץ עליי
יותר גדולה מב-authentic
מצטער שלא לקחתי מידה יותר גדולה למה כשאני הולך האצבע עוד שנייה מתפרצת ואומרת שלום לעולם
אנונימי
אותה המידה