תשובה אחת
לאייפון iMovie זה אפליקציה של עריכה אבל של כל דבר..