3 תשובות
2000 נראלי אבל כתוב בהוראות
מונופול כרטיס אשראי?! ברצינות?! איזה קולל!
15 אלף