3 תשובות
כתוב על הכרטיס מקדימה דוגמא: 07/19
Y.1
שתי ספרות לחודש (עד לסוף של החודש)
ושתי ספרות לשנה
כתוב על הכרטיס
אנונימי
זה לא בעיה, בצד הקידמי מתחת למספר הארוך כתוב שני מיספרים וקוו אלכסון בניהם, צד ימין זה השנה (למשל 16 שווה 2016) צד שמאל זה החודש ( למשל 05 זה מאי)

בהצלחה!
באותו הנושא: