9 תשובות
אריאל
ErO
אריאל
און
אנונימית
אריאל
פחח איך אפשר להשוות ברור שאון רפאלי
כנ"ל
און
אבל גם אריאל חתיך
און וחלאס עם האריאל הזה