6 תשובות
עדיין רלוונטי?
שואל השאלה:
כן
יש את גני הנדיב, עין צור, מעיין אביאל, יער מענית.
שואל השאלה:
הייתי בכולם חוץ מיער מענית. מה זה?
יער שנחמד להסתובב בו, יש שם כמכ מסלולי הליכה ואופניים. הכניסה דרך קיבוץ מענית
שואל השאלה:
קיי, תודה