5 תשובות
לא אי אפשר
לא
כן אם את מחוברת לוויפי
נופ .