4 תשובות
התגובה של הבנות.
נכון
שואל השאלה:
בסדר אבל זה אותו דבר
השם של מה שאתה לובש