תשובה אחת
בעיקרון קובץ pdf
נועד שלא יוכלו לשנות מילים בתוך הקובץ

קובץ תמונה בכלל כל המילים בלתי ניתנות להעתקה אלא רק להדפסה