6 תשובות
סביבות שתיים שלוש כזה, זה שיא השמש
לפני אחד עשרה ואחרי ארבע
בבוקר או בצהריים
2-4. אבל 3 זה שיא השמש
11:00-16:00