7 תשובות
כן ברור
כן , אולי מטראומה או אירוע קשה כלשהו .
בטח
כן