9 תשובות
כן
Po:
כן.
כן.
כן גם עם מישהו בן 100 את יכולה (זה חוקי)
כן , כל עוד אתם אוהבים זה את זה אין סיבה שלא