5 תשובות
ממש לא
מבחינה מתמטית היחס זהה
אם זה אותו הדבר לא נראה לי
פחות או יותר כן :)
כן, שתיהם מתים