9 תשובות
1.62 שוקלת 37
ה 1.62
השניה כמובן, זה הפרש מאוד גדול בגובה.