תשובה אחת
לדעתי כן, כי מכיר כמה סמויידים מתועדים ויודע שהם מגיעים לתערוכות..