3 תשובות
מבחינה גנטית לתות יש תכונות ייחודיות שמאפשרות לו כושר עמידות גבוהה ביותר. לכן ניתן לגדל תותים כמעט בכל מקום על פני הגלובוס.
הכי הרבה זה בעיר "קלנסווה" באזור של נתניה.
30% מגידול התות שדה בארץ נמצא בקלנסווה.
באיזור נתניה