7 תשובות
לא אוהד אותם אבל אולי יכול לעזור
שואל השאלה:
את מי אתה אוהד?
שואל השאלה:
תוכל לנסות לעזור ..
שואל השאלה:
הבנתי שאלתי אם תוכל לעזור..
אני יכול מה הבעיה