תשובה אחת
אחי אנחנו תאומים בגורל! אצלי אותה סיטואציה בדיוק! מילה במילה! אני אחכה לתשובות פה...