3 תשובות
למה שיכעסו עלייך? זכותך לקום ולישוןסאיזה שעה שאת רוצה.
תעשי משהו שאת אוהבת, תסבירי להם שישנת טוב ועכשיו חופש והכל לא חושבת שהם יכעסו.
תעשי משהו שימלא אותך