2 תשובות
יכולה לבדוק עם מישהו שיש לו קיק או עם טלפון אחר בבית....
הייתי מציע לך לבדוק אם מתריע על צילום מסך אם זה מה שאני חושב שזה.
N/A