2 תשובות
התכתבות
התכתבות ואפשר לשלוח שם תמונות וסרטונים וכל מיני דברים מצחיקים, או לצייר דברים ולשלוח אחד לשני. יש שם הרבה תוספים.