4 תשובות
מותר אחד בכל אוזן.
אסור עגילים חוץ משניים רגילים בתנוך, וגם הם צריכים להיות קטנים (שלא יעברו את גבול התנוך).
מותר צמודים.
עגילים צמודים