5 תשובות
שואל השאלה:
זה לעבודה למתמטיקהה בקשהה תעזרו לי
מחיר חבילת סוכר - 4.5
מחיר חבילת קפה - 3.6
תרגיל די פשוט
שואל השאלה:
אבל אפשר את הדרך של הפתרון??
אה בטח.
מסמנים את המחיר של חבילת קפה - x
מסמנים את המחיר של חבילת סוכר - y
5x = 4y בגלל שמחיר 5 חבילות קפה שווה למחיר 4 חבילות סוכר
נחלק ב5
x = 4/5y
עכשיו יש לנו עוד משוואה
10x + 6y = 63
נציב את הx שקיבלנו מקודם
0.8y * 10 + 6y = 63
8y + 6y = 63
14y = 63 /:14
y = 4.5
שואל השאלה:
תודה
באותו הנושא: