6 תשובות
מהנדס קל
מהנדס התהליך יותר קשה יותר משתלם
אבל נראלי שבכל מקרה אץ מתחילה הנדסאית ואז מהנדסת
מה פתאום. זה לא עובד ככה
זה במצטבר יותר זמן ויותר קשה לעשות את המעבר
איזה מהנדסת איזה תחום?
בין המקצועות הכי קשים
אבל שיהיה בהצלחה תעלי ותצליחי
באותו הנושא: