5 תשובות
כדי שהחור לא ייסתם
לא כדי שהחור יתרחב (כי הוא לא), כדי שלא יסתם
מה בכוונה במקום אחר?